14-02-2020

Status på "projekt kirkeloft"

Arbejdet på kirkeloftet skrider langsomt men sikkert fremad. Al isolering er nu fjernet fra loftet og båret i hænder og poser henover hvælvinger og ud til containeren på parkeringspladsen. Et møjsommeligt og besværligt job!

I denne uge er oprydning af mørtelrester og gamle tagsten påbegyndt. Alt skal skovles op - enten med de bare næver eller med egnet graveværktøj. Desuden ligger bygningsaffaldet i et lag på op til 40 centimeter i siderne - som samtidig er ret så ufremkommelige. Fra loftet, hvor man ikke umiddelbart kan gå (se billedet), bliver byggeaffaldet båret i spande ud i containeren på parkeringspladsen.

Dansk Kirkekalk er eksperter i renovering af middelalderkirker, og denne opgave er bestemt ikke enestående for dem. Tidsplanen er presset, men vi forventer at kirken kan åbne igen søndag den 1. marts.