03-09-2018

Tilmelding til minikonfirmander

Kære forældre til børn i 3. klasse på Agedrup skole!
Vi vil gerne invitere jeres børn til at blive minikonfirmander i AgedruSogn

Hvorfor og hvordan?
Målet er, at jeres børn i minikonfirmandundervisningen møder og lærer kirke og kristendom at kende. Vi lægger vægt på oplevelse, samvær og samtale. Vi fortæller bibelhistorie, synger, leger, dramatiserer, tegner, maler, beder Fadervor, går på opdagelse i kirken og meget mere.

Alle børn i klassen er velkomne til at være minikonfirmander, uanset om de er medlem af folkekirken eller ej.

Børnene undervises af lærer og kirkesanger Annie Leth, og sognepræsten vil også medvirke i undervisningen.

Hvor?
Undervisningen foregår i Agedrup Sognegård og kirke.

Hvornår?
Undervisningen foregår på seks torsdage kl. 14.15 – 15.45.

Første gang torsdag d. 25. okt. 2018, og forløbet afsluttes ved gudstjenesten 1. søndag i advent d. 2. december, hvor minikonfirmanderne bl. a. medvirker i et flot Luciaoptog sammen med Agedrup Kirkekor

Tilmelding:

Vi håber, at I og jeres børn vil tage godt imod tilbuddet om minikonfirmandundervisning. Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Af hensyn til planlægningen vil vi bede jer returnere tilmeldingen – eller sende en mail med de samme oplysninger til Agedrup Kirkekontor senest d. 12. okt. 2018.

Med venlig hilsen
Annie Leth - 42 26 26 86 - al@agedrup-kirke.dk

 

Tilmeldingblanket til udskrivning