31-05-2019

Kunstner for en dag

Som led i konfirmandundervisning var alle konfirmanderne "kunstner for en dag". Under kyndig ledelse af billedkunstner Bente Solvang blev der lavet en stort maleri på 6x3 meter - malet på gulvet - frit efter konfirmandernes kreativitet.

Billedet blev meget flot - herunder kan du se udsnit af billedet.

Næste års konfirmandhold som starter efter sommerferien skal også være kunstnere for en dag. Da kunst er mange ting - bliver det ikke nødvendigvis billedkunst de skal beskæftige sig med.

Billeder fra kunstner-dagen

Billedkunstner Bente Solvang og konfirmandholdet. 

Udsnit af det store billede

Udsnit af det store billede