Du er her: 

Alle gudstjenester og arrangementer i Agedrup Kirke og Agedrup Sognegård er aflyst, foreløbigt til og med mandag d. 13. april 2020. Perioden forlænges muligvis - hold øje med nyhedsbrev, Facebook eller www.agedrup-kirke.dk!

Der vil stadig udføres kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det bliver under andre former end normalt. 
 Dåb vil ikke afholdes i forbindelse med gudstjenester og der vil ikke være offentlig adgang. 

19-03-2020 NYT: Efter de sidste udmeldelser fra kirkeministeren, har biskopperne besluttet at antallet for deltagere til bisættelser og begravelser skal indskrænkes til den helt nære familie og tilpasses kirkens størrelse. Det betyder at der max kan være 15 deltagere i vores lille kirke ud fra udmåling af kvadratmeter efter biskoppernes foreskrivelse.

Endvidere opfordrer vi til at dåb udskydes. Skal de afholdes, kan der max være 7 deltagere da personalet skal tælles med i de foreskrevne regler om forsamlinger som skal holdes under 10

15-03-2020 NYT: Det betyder at STRIKKE-GÅ-CAFE tirsdag d. 31. marts - ER AFLYST! Det betyder også at TORSDAGS-CAFEEN torsdag d. 2. april ligeledes ER AFLYST!

15-03-2020 NYT: Kirkegården bliver ikke passet de næste uger - kun uopsættelige opgaver bliver løst!

Kirkekontoret er ubemandet - men det er muligt at ringe på 66 10 83 57 i den normale åbningstid (se www.agedrup-kirke.dk), eller kontakt på mail på agedrup.sogn@km.dk.

Sognepræst Ina Balle Aaagaard træffes kun telefonisk på 29 16 06 38 eller på mail (iba@km.dk). Der henvises også til Sjælesorg på nettet (www.sjaelesorg.nu) hvor der er sat ekstra præster ind.


Læs løbende om udviklingen på
www.agedrup-kirke.dk