Børnepolitik

Da alle foreninger og ligende der beskæftiger sig med børn, bør have en børnepolitik, har menighedsrådet besluttet en "børnepolitik" gældende for alle ansatte, frivillige og menighedsrådsmedlemmer.

 

Kontakt med børn:
Det er vigtigt, at enhver form for fysisk kontakt respekterer det enkelte barns grænser (for nogle børn kan berøring i sig selv være grænseoverskridende). Omvendt må den voksne også selv sætte grænser i forhold til særlig påtrængende børn (klæbebørn).

Fysisk berøring, f.eks. tjatten i leg eller hårde tag kan opfattes anderledes af barnet (og andre voksne) end det, der var hensigten.

Situationer hvor en voksen er alene med et barn skal undgås, dvs. når man har undervisning, samtaler o.lign i enrum, skal der være andre til stede i huset.

Ture med og uden overnatning:
Der skal altid deltage en voksen af begge køn

 

Vedtaget på menighedsrådsmødet d. 20. august 2019

Tilrettet d. 18. september 2019