Sogneaftener

Tidens aktuelle emner eller emner til alle tider kan til en sogneaften i Agedrup Sognegård blive belyst af alle fra teoretiske eksperter til mennesker med håndgribelig viden.

Der er som regel kun betaling for kaffe & kage.