Åbent menighedsrådsmøde

Alle menighedsrådsmøder er åbne for alle i menigheden.

Du skal bare møde op i sognegården, hvor alle møder holdes. Hvis mødet indeholder drøftelser om personsager, bliver du selvfølgelig venligt bedt om at forlade lokalet imedens.

Du har ikke taleret, men efter mødet er der altid frit slag, hvis du har noget på hjertet.

 

Dagsorden kan rekvireres ved formanden eller fra kirkekontoret 4 hverdage før mødet.